Óvodánk bemutatása


A Románvárosi Óvoda 1893 óta működik Gyulán, a románvárosi részen. A román nyelvvel való ismerkedés, a román nyelv játékos formában történő "tanítása", a román kultúra ápolása beépült az óvodai nevelés folyamatába.

1974-től 4 óvodai csoporttal működik. 1990/91-es tanévtől román nemzetiségi csoport működik óvodánkban, amely további 1 csoporttal bővült és 2007 szeptemberétől kezdve a 2 magyar csoport is kétnyelvű lett. 2010/2011-es nevelési évtől kezdve minden csoportban azonos mértékben van jelen a két nyelv, 2 csoportban 1 román nemzetiségi diplomával és 1 nem nemzetiségi diplomával rendelkező óvodapedagógus, 2 csoportban mindkét óvodapedagógus rendelkezik román nemzetiségi diplomával, dolgozik közösen. 2017/2018-as nevelési évtől óvodánkban újra 4 vegyes csoport működik. A 2019/2020-as nevelési évtől 1 óvodai csoporttal bővült intézményünk, így jelenleg 2 nagy csoporttal, illetve 3 részben osztott csoporttal működik az intézményünk.

Nemzetiségi intézményként a város egész területéről történhet a beiratkozás!


Óvodánk nevelési célja:

A gyermekek számára szeretetteljes óvodai légkör biztosítása, egyéni fejlődési ütem figyelembevételével, hogy önálló gondolkodású, autonóm személyiséggé váljanak.

Pedagógiai programunk mindezt a művészeti nevelési eszközök segítségével oldja meg, hiszen azt valljuk, hogy a tevékenységközpontú nevelés, oktatás áll az óvodáskorú gyermekekhez a legközelebb (rajzolás, mintázás, kézimunka, ének-zene, énekes játék, játék, stb.)

Kiemelt nevelési területnek tekintjük, mint nemzetiségi intézmény, a játékos "nyelvtanulást", a nemzetiségi kultúra ápolását, népi hagyományok átörökítését, az identitástudat kialakítását, erősítését.

ALKOTÓNAPOK, NEMZETISÉGEK NAPJA a szülők bevonásával.

Őszi hónapban: faültetés, az állatok világnapja, gyümölcssaláta készítés, mozgásos gyakorlatok, versenyjátékok közösen a szülőkkel, őszi nap óvodánkban.

December hónapban: közös ajándékkészítés a szülőkkel, gyermekműsor, csorba (leves) közös elfogyasztása.

Tavaszi hónapban: marcisor, a víz világnapja, nyílt nap a leendő szülők számára, zenés torna, forgók készítése, versenyjátékok, mici sütése közösen a szülőkkel.

Fakultatív programok: úszásoktatás, hitoktatás, színház, bábszínház, kirándulások, ovifoci, angol, lovaglás, népi tánc


A Románvárosi Óvoda személyi feltétele:

Óvodapedagógus: 11 fő, felsőfokú, főiskolai végzettséggel, román nemzetiségi diplomával rendelkeznek. 4 fő szakvizsgázott óvodapedagógus (1 fő Óvodapedagógusi gyógytestnevelő, 2 fő Közoktatási vezető), 1 fő fejlesztő óvodapedagógus

Pedagógiai asszisztens: 1 fő, napi 8 órában alkalmazva

Dajkák száma: 5 fő - dajkaképzői végzettséggel rendelkező

Gazdasági vezető, óvodatitkár: 1 fő

Adminisztrátor: 1 fő

Karbantartó: 1 fő


A Románvárosi Óvoda napi nyitvatartási rendje: reggel 6.00 - délután 17.00 - ig

2020/2021-es nevelési év rendje:

- a nevelési év 2020. szeptember 01-től - 2021. augusztus 31-ig tart


Óvodai szünetek időpontjai:

- iskolai őszi szünet: 2020. október 23 - 2020. november 01-ig tart

- téli szünet: 2020. december 21 - 2021. január 03-ig tart

- iskolai tavaszi szünet: 2021. április 01 -2021. április 06-ig tart

Az iskolai őszi és iskolai tavaszi szünetek idején az óvodánk NYITVA tart.


Óvodai csoportjaink:

Süni csoport

Maci csoport

Mókus csoport

Katica csoport

Pillangó csoport


Főbb dokumentumaink:

SZMSZ

Házirend

Pedagógiai program


Tudnivalók az óvodai beiratkozásról:

A beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.


A Románvárosi Óvoda szeretettel várja az érdeklődő szülőket, kedves gyerekeket!